GOLD-SAVE โปรแกรมจัดการร้านทอง

ให้ GOLD-SAVE การจัดการข้อมูลการขายทอง การออมทอง การบันทึกยอดการขาย พร้อมรองรับการบันทึกข้อมูลผ่านบัตรประชาชนของลูกค้า ซึ่งประโยชน์การนำโปรแกรมจัดการร้านทองมาใช้ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารมากยิ่งขึ้นคุณสมบัติของโปรแกรมออมตัดราคา

เพิ่มลูกค้า
รายการข้อมูลลูก

สัญญา

จ่าย
ยกเลิกสัญญา

การขาย

ขายหน้าร้าน
บิลรายการขาย
โบนัสแจกทอง

รายงานจำนวน/สรุปรายงาน

กราฟรายงาน
สรุปบัญชีรายปี
สรุปรายงานรวมทุกปี
สรุปจำนวนเงินรายรับ
จำนวนบัญชีออมทอง
จำนวนตัวแทน
ทองรูปพรรณ(ราคา)
ทองคำแท่ง(ราคา)